Käsialantutkija Peter Kreisler laatii Teille kirjoitusnäytteen perusteella käsialantutkimuksen, josta selviää luonteenpiirteet, yleiset taipumukset sekä soveltuvuus esimerkiksi työtehtäviin Analyysistä selviää hyvin kokonaiskuva henkilöstä.

Pter Kreisler

MITÄ KÄSIALANTUTKIMUS ON?

Käsialantutkimus on psykodiagnostiikkaan perustuva menetelmä henkilön luonteenpiirteiden selvittämiseksi käsialasta ja se on kehitetty psykologiseksi tutkimusmenetelmäksi.
Käsialantutkimuksella ei ole mitään tekemistä mystiikan, ennustamisen tai parapsykologian kanssa.

LUE LAATIMANI ARTIKKELI

YHTEYSTIEDOT

Peter Kreisler
Peter Kreisler